Joan Pont: “Drets d’imatge”.

2d9fm

2d9fm

Fa dies la Xarxa (de televisions locals de Catalunya) promoguda per la Diputació de Barcelona ha arribat a un acord amb la plataforma audiovisual de Movistar Fusion per oferir un canal amb els seus programes, amb els castells com a reclam principal en la seva promoció.

Poc després, en el programa 3 rondes (m. 31’40’’, 49’20’’’, a l’emissora Catalunya Informació, Jordi Andreu periodista i Albert Mercader periodista i casteller de la Jove de Tarragona, en la tertúlia del programa parlaven dels drets d’imatge dels castells i les colles com si fos un problema nou i sobre el qual encara ningú hi ha pensat.

Res més lluny de la realitat. En els anys 90 la cessió o reserva dels drets d’imatge ja figuraven en els contractes de les actuacions dels Minyons de Terrassa. Va ser, i perdoneu la referència personal, la meva especial fixació, i des de la Colla vàrem parlar-ne molt, vam fer moltes accions per controlar l’ús i l’abús de la imatge de la Colla i els seus castells. Recordo converses amb TV3, i fins i tot negar-los la gravació d’una Diada de la Colla si no reconeixien que els drets eren de les colles i de l’organitzador de l’acte.

Es tractava sobretot d’evitar que s’associés la Colla a marques comercials, que es fes una explotació econòmica i comercial de la nostra imatge o que s’aprofités de l’esforç econòmic i organitzatiu de la Colla per retransmetre els actes sense ni reconèixer el nostre paper com a organitzador.

Tot això es va complicar quan la coordinadora, nascuda l’any 1989 per fer possible una assegurança comuna per totes les colles, va trobar una companyia que se’n feia càrrec, passant a esponsoritzar les retransmissions per TV3. També hi participava la Generalitat, i parlar de drets d’imatge de les colles era, deien, posar pals a les rodes del món casteller. Això ha fet que durant aquests anys aquest no hagi estat tema de debat a la coordinadora. I com que legalment no és fàcil, millor no remenar-ho gaire.

El marc referencial de tot plegat es la llei estatal de la Propietat intel·lectual: RDL 1/1996 de 12 abril, text consolidat última modificació 5 de novembre 2014. I en especial el llibre segon que parla dels “Derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes”, article 105 i següents. Especialment l’article 106: “Corresponde al artista intérprete o ejecutante el derecho exclusivo de autorizar la fijación de sus actuaciones”.

L’article 107 de la llei concreta que correspon a l’artista intèrpret o executant autoritzar, per escrit, la reproducció de les seves actuacions. Remarco: per escrit.

Entenc que la colla actua com a executant dels castells, i com a tal executant té els drets reconeguts par aquesta llei. I més enllà de si es fa en un espai obert, tancat, públic o privat, crec que la Colla en continua tenint els drets. L’article 164 defineix l’àmbit d’aplicació de la llei pel que fa a intèrprets i executants.

Molt em temo que encara no s’ha dit l’última paraula sobre la qüestió, i crec que més val que ens movem per defensar els nostres drets com a Colla. Si hem d’esperar la Coordinadora anem servits.

Joan Pont i Montaner

Minyó i expresident

Terrassa, 30 de setembre de 2016

LINKS

Xarxa (de televisions locals de Catalunya) promoguda per la Diputació de Barcelona http://www.laxarxa.com/

3 rondes 12 juny 2016, 40’20’’ http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/3-rondes/3-rondes-barcelona-el-pati-i-larboc/audio/924955/

http://www.xal.cat/

Llei propietat intelectual https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930